Rząd przyjął zmiany w Polskim Ładzie

Rząd przyjął zmiany w Polskim Ładzie Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wprowadza zmiany w Polskim...

Stanowisko Ministerstwa Finansów
w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.

Niestosowanie rozporządzenia prowadzi do pokrzywdzenia interesu pracowników, zleceniodawców,emerytów i rencistów, podczas gdy to właściwe ważny interes podatników legł u podstaw decyzji oprzedłużeniu terminów pobrania nadwyżki zaliczki i jej przekazania do urzędu...

Przeciwdziałanie lichwie

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nadzoru nad firmami pożyczkowymi, który ma prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje pożyczkowe będą musiały ponosić opłaty na pokrycie...