Informacje podsumowujące w procedurze call-off stock

Data publikacji: 10 lipiec 2020

Od 1 lipca obowiązują nowe wzory informacji podsumowujących w procedurze call-off stock.

1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie określające:

1) wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, oraz objaśnienia do tej informacji,

2) wzór korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock wraz z objaśnieniami.

Wzory te stosuje się począwszy od rozliczenia za czerwiec 2020 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy wprowadzającej procedury opodatkowania magazynów call-off stock (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106), j eżeli w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. towary były wysłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zachowaniem warunków opodatkowania call-off stock, o których mowa w art. 13h ust. 2 ustawy o VAT, uznaje się, że miało miejsce przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Wówczas zawarty w tym przepisie warunek odnoszący się do składania informacji podsumowujących uznaje się za spełniony, jeżeli do 25 lipca 2020 r. podatnik złoży za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj:

  1. informację podsumowującą – w przypadku gdy za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj nie złożył informacji podsumowujących w brzmieniu dotychczasowym, lub
  2. korektę informacji podsumowującej – w przypadku gdy za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj złożył informacje podsumowujące w brzmieniu dotychczasowym.

Do rozliczenia za styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj 2020 r. należy stosować wzory informacji podsumowujących oraz wzory korekt informacji podsumowujących określone w omawianym rozporządzeniu z 26 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1138).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock – Dz.U. z 2020 r. poz. 1138

Oprac. Ewa Sławińska

Przeczytaj także…

e-TOLL zamiast viaTOLL wraz z ulgą podatkową

16.08.2021 Z dniem 30 września 2021 r. zostanie wygaszony system viaTOLL. Do tego czasu obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Zmiana viaTOLL na e-TOLL – krok po kroku Dokonując zmiany systemu użytkownik powinien: 1) dokonać...

czytaj dalej

Gotówka w działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często zapominają o tym, iż od 2017 r. płatność gotówką została bardzo ograniczona w obrocie gospodarczym. Obecnie limit płatności gotówką wynosi 15.000 zł. Przedsiębiorca powinien pamiętać, że obowiązek...

czytaj dalej