Jak w nowym JPK oznaczać zakupy od podatnika rozliczającego VAT metodą kasową

Data publikacji: 26 paź 2020

Kupuję towary od podatnika stosującego metodę kasową. Czy wykazując te zakupy powinienem stosować jakieś oznaczenie?

Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

W przypadku dowodów zakupu dotyczy to, między innymi, faktur wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT. Na takich fakturach powinna być adnotacja „metoda kasowa”. Natomiast w ewidencji stosujemy kod MK. Zatem wykazując wskazane faktury w ewidencji VAT oraz nowym pliku JPK_VAT, powinien Pan stosować oznaczenie MK.

Podstawa prawna:

  • § 11 ust. 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127),
  • art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Tomasz Krywan

Kup już za: 39.00 zł

Przeczytaj także…