Kody w nowym JPK_VAT

Data publikacji: 22 wrz 2020

Wystawianie faktur sprzedaży od 1 Października 2020

DOTYCZY WYŁĄCZNIE PODATNIKÓW VAT CZYNNYCH

Szanowni Państwo,
Od 01.10.2020  będą zmiany w zakresie deklaracji VAT-7 oraz JPK.
Czynni podatnicy VAT od ww. okresu zobowiązani będą przekazywać deklaracje do Urzędu Skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tzw. nowym JPK_VAT.
Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z dwóch części – deklaracyjnej oraz informacyjnej.

Lista kodów Grup Towarowych GTU:
GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane
GTU_02 – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA
GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe
GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierów elektronicznych
GTU_05 – Odpady
GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe
GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 – Budynki, budowle i grunty
GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Lista kodów dla procedur:
SW – Sprzedaż wysyłkowa
EE – Usługi telekomunikacyjne
TP – Transakcje w których zachodzą powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy
TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona
TT_D – Dostawa poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona
MR_T – Usługi turystyczne rozliczane w procedurze marży
MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV – Transfer bonu jednego użycia dla podatnika działającego we własnym imieniu
B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towaru lub świadczenie usługi (w ramach bonu jednego przeznaczenia) na rzecz podatnika, który bon wyemitował
B_MPV_PROWIZJA – Usługi pośrednictwa oraz inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia
MPP – Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Dodatkowe oznaczenia dowodów sprzedaży:
RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny z Kas Rejestrujących
WEW – Dokument wewnętrzny
FP – Faktura o której mowa w art. 109 ust. 3D ustawy o VAT – faktura do paragonu

Sugerujemy skontaktować się ze swoim dostawą oprogramowania do wystawiania faktur sprzedaży w celu ustalenia rozwiązania dla powyższych zmian, które obowiązywać będą już od 01.10.2020 r.

Przeczytaj także…