Od lipca deklaracja AKC-WW już tylko elektronicznie

Data publikacji: 17 sie 2021

Sprzedajesz wyroby węglowe? Od 1 lipca 2021 r. deklarację AKC-WW złożysz już tylko elektronicznie.

Do 30 czerwca 2021 r. papierowo lub elektronicznie

Do końca czerwca 2021 r. podatnicy byli uprawnieni do wyboru formy składania deklaracji dotyczących podatku akcyzowego. Wszelkie deklaracje, mogły być składane zarówno w formie papierowej do właściwego Urzędu Skarbowego, jak i w formie elektronicznej.

Nie inaczej było z deklaracją AKC-WW dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. Dotychczas podatnik, który wykonał czynność powodującą powstanie obowiązku podatkowego, np. sprzedał wyrób węglowy na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu lub nabył wewnątrzwspólnotowo wyrób węglowy jako finalny nabywca węglowy mógł złożyć deklarację AKC-WW osobiście w urzędzie lub też przesłać wersję papierową za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dla wielu przedsiębiorców takie rozwiązanie było wygodne i przede wszystkim dawało poczucie bezpieczeństwa. Osobiste potwierdzenie złożenia deklaracji mogło być dla wielu przedsiębiorców pewniejsze od wysyłki elektronicznej.

Od początku lipca 2021 r. tylko elektronicznie

Od lipca 2021 r. składanie deklaracji AKC-WW w formie papierowej jest już niemożliwe. Przedsiębiorcy są zobowiązani do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwaga!
Pierwszym terminem, po wejściu w życie nowych przepisów, w którym deklarację AKC-WW należy złożyć elektronicznie jest 25 lipca 2021 r.

Jak złożyć deklarację po zmianach?

Aby złożyć deklarację należy skorzystać z platformy PUESC.

W celu złożenia deklaracji AKC-WW konieczne jest założenie konta na PUESC oraz zalogowanie się ustalonym loginem i hasłem.

Krok 1. Wypełnij formularz AKC-WW

1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-WW (6) – Deklaracja – obowiązuje od 01.03.2019 [ZEFIR2].

2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Krok 2. Podpisz deklarację

Deklarację można podpisać:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
  • kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

Krok 3. Wyślij deklarację

1. W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkizaznacz i wyślij deklarację.

2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentyi sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

Krok 4. Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Terminy bez zmian

Należy pamiętać, że pomimo zmiany formy składania deklaracji AKC-WW bez zmian pozostaje termin jej złożenia. Nadal deklaracja ta powinna być złożona maksymalnie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W razie popełnienia błędu w deklaracji będzie można ją tak, jak dotychczas skorygować.

Przy składaniu deklaracji należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dochowanie wskazanego w AKC-WW terminu. Niezłożenie deklaracji w terminie jest kwestią odrębną od zapłaty samego podatku wynikającego z tej deklaracji. Niedochowanie odpowiedniego terminu skutkuje w praktyce sankcjami karnoskarbowymi.

Ważne!
Jeżeli z jakiś względów doszłoby do przekroczenia ustawowego terminu na złożenie deklaracji, należy jak najszybciej skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu oraz złożyć wraz z nim deklarację. Jest szansa, że w ten sposób podatnik uniknie negatywnych konsekwencji podatkowych.

Przygotuj deklaracje wcześniej!

Wątpliwości w zakresie ewentualnych sankcji nakładanych na podatnika może budzić natomiast sytuacja, w której nie będzie możliwości złożenia deklaracji w danym terminie z uwagi na awarię lub chwilową niedostępność portalu PUESC. Sytuacja ta może być niezależna od podatnika (np. awaria systemu). Z tego względu zawsze rekomendowanym podejściem jest przygotowanie i złożenie (lub przynajmniej zapisanie) deklaracji na kilka dni przed terminem. Pozwoli to uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji prawno-podatkowych.

W początkowej fazie elektronicznych rozliczeń akcyzy od węgla mogą pojawić się błędy i trudności techniczne. Wtedy należy skorzystać z porad Krajowej Informacji Skarbowej lub z pomocy technicznej PUESC.

Podstawa prawna:

Zwiń

Przeczytaj także…

Ulga na zabytki – według MF

Ministerstwo Finansów zapewnia, że wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 r. tzw. ulga na zabytki to działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego. Informuje też o zasadach korzystania z tej ulgi, z której skorzystać mogą nie tylko indywidualni właściciele...

czytaj dalej