Polityka prywatności

 1. DANE OSOBOWE
  1. Poprzez „Dane osobowe” rozumie się Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę za pomocą Serwisu poprzez stosowne formularze wymagające podania takich danych, (np. zapytanie e-mail).
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Renata Kisiołek PRESTIGE z siedzibą w Radomsko, ul. Żurawia 3, 97-500 Radomsko, nr NIP: 7721003400.
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez niego Danych Osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem usług oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności w celu:
   1. obsługi Użytkownika;
   2. komunikowania się z Użytkownikiem;
   3. wysyłania Użytkownikowi Komunikatów poprzez e-mail, wiadomości tekstowe (SMS) oraz za pomocą portalu Facebook;
   4. przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych od Usługodawcy lub jego Partnerów;
   5. kontaktowania się z Użytkownikiem drogą telefoniczną;
   6. egzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu Serwisu;
   7. gromadzenia informacji statystycznych związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością;
   8. w celach marketingowych, tj. marketingu bezpośredniego, badania rynku, jak również zachowań użytkowników oraz ich preferencji, gdzie wyniki tych badań posłużą polepszeniu jakości usług oferowanych przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingowe przez Użytkownika oznacza także zgodę na pozostawienie w bazie danych wszelkich oznaczeń pozwalających zidentyfikować Użytkownika lub wykorzystywanego przez niego zakończenia sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego;
   9. tworzenia bazy danych Użytkowników przez Usługodawcę;
  2. W innych celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony usługodawcy na wskazany numer telefonu. Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie.
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich Danych Osobowych podmiotom wymienionym poniżej:
   1. Partnerzy Usługodawcy – na potrzeby związane z przekazywaniem informacji handlowych oraz oferowaniem produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych;
 5. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, USUNIĘCIE I ZMIANA
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do Danych Osobowych, jak również do ich zmiany, poprawy i usunięcia – zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. W przypadku żądania poprawy, zmiany lub usunięcia Danych Osobowych przez Użytkownika, Usługodawca poprawia, zmienia lub usuwa Dane w zakresie, w jakim znajdują się one w prowadzonym przez niego zbiorze. Jeśli Dane Osobowe przekazane zostały podmiotom wskazanym w Rozdziale 4, Użytkownik zgłasza żądanie zmiany lub usunięcia Danych Osobowych obecnych w zbiorach tych podmiotów bezpośrednio tym podmiotom. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy przekazywać do podmiotu, któremu dane zostały przekazane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli podmiot zewnętrzny nie podejmie działań w zakresie zmiany, poprawy lub usunięcia przekazanych mu – w myśl postanowień Rozdziału IV – Danych Osobowych.

Polityka cookies

 1. STOSOWANIE COOKIES
  1. Usługodawca może stosować pliki „cookies” (ciasteczka), czyli wiersze tekstu stosowane do automatycznego uwierzytelniania użytkowników i zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika (zwłaszcza komputerze lub urządzeniu mobilnym), tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym nawiązaniu połączenia z Serwisem z danego urządzenia.
 2. ZGODNOŚĆ STOSOWANIA COOKIES Z PRAWEM
  1. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, że Usługodawca jest podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies. Działanie to przebiega w zgodzie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. BRAK INGERENCJI COOKIES Z URZĄDZENIEM KOŃCOWYM
  1. Pliki cookies przesyłane są z serwera Usługodawcy do klienta sieci web (zwykle przeglądarki internetowej), a następnie wysyłane są z powrotem na serwer (bez zmian). Nie są one wykorzystywane w celu identyfikacji czy ustalenia tożsamości Użytkownika, nie zawierają również żadnych danych osobowych. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, urządzeniu mobilnym, itp.) ani i w obecnym na nim oprogramowaniu.
 4. CELE WYKORZYSTYWANIA COOKIES
  1. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych do aktualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz optymalizacji treści i formy stron internetowych; w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę w sposób odpowiednio dostosowany do indywidualnych preferencji;
   • udoskonalenia Serwisu, poprzez indywidualne dopasowanie treści wyświetlanych dla danego Użytkownika;
   • prowadzenia statystyk (w sposób anonimowy i zagregowany), które pozwalają analizować ruch Użytkownika w Serwisie, a w konsekwencji ulepszać jego zawartość;
 5. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
  1. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
   1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które stosowane są w ramach jednej sesji – do wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej (lub innego oprogramowania). Mogą one posłużyć do identyfikacji logowania użytkowników (utrzymania sesji) oraz do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
   2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia – zapewniając tym samym swoje funkcje nie tylko na przestrzeni pojedynczej sesji. Najczęściej służą zapamiętaniu ustawień wskazanych przez Użytkownika, personalizacji interfejsu, czy też zbieraniu informacji na temat sposobów korzystania z Serwisu przez Usługodawcę;
   3. „Zewnętrzne” pliki cookies (ang. third parties cookies) wykorzystywane są przez partnerów Usługodawcy i umożliwiają gromadzenie informacji o sposobie korzystania z Serwisu w celu ich dalszej analizy, a także dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych w optymalny sposób dopasowanych do ich indywidualnych zainteresowań.
 6. PRAWO WYKORZYSTYWANIA COOKIES PRZEZ PARTNERÓW I REKLAMODAWCÓW
  1. Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki cookies umieszczone w jego urządzeniu końcowym (np. komputerze, urządzeniu mobilnym) mogły być wykorzystywane również przez reklamodawców i Partnerów współpracujących z Usługodawcą.
 7. WYŁĄCZENIE MECHANIZMU PLIKÓW COOKIES
  1. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies w sposób domyślny. Każdy Użytkownik może jednak zmienić to ustawienie i zablokować umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady wymaga to skorzystania z opcji wyłączenia mechanizmu gromadzenia plików cookies w danej przeglądarce internetowej (dotyczy zarówno komputerów jak i urządzeń mobilnych). Na ogół ustawienia te można zmienić w sposób, który pozwala automatycznie blokować obsługę plików cookies, bądź też każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat sposobów zarządzania plikami cookies oraz zmiany właściwych ustawień dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak zwrócić uwagę, że usunięcie plików cookies może ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i/lub negatywnie wpłynąć na istotne funkcjonalności Serwisu.