Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi na pytania Czytelników

Data publikacji: 02 cze 2020

Najpopularniejszą formą pomocy, z jakiej korzystają przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej, są tzw. mikropożyczki. Są one udzielane przez starostę jednorazowo ze środków Funduszu Pracy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Pożyczka może być udzielona do kwoty 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie wydatki na bieżące koszty prowadzenia działalności można sfinansować mikropożyczką?

Dzięki jednorazowej pożyczce przedsiębiorcy mogą pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Nie ma tu zamkniętej listy wydatków. Przez wydatki bieżące należy rozumieć wszelkiego rodzaju koszty, jakie musi ponieść właściciel działalności gospodarczej w celu jej sprawnego i poprawnego działania w bieżącym okresie rozliczeniowym. Do wydatków bieżących podmiotu można zaliczyć m.in.:

  • wynagrodzenia,
  • koszty utrzymania pracownika (składki na ubezpieczenia społeczne),
  • koszty eksploatacji działalności gospodarczej (czyli wszelkie koszty dotyczące miejsca prowadzenia działalności gospodarczej),
  • koszty eksploatacji samochodu,
  • koszty zakupu towarów, które potrzebne są do poprawnego funkcjonowania biura (np. zakup czajnika czy drukarki).
  • opłaty za usługi np. sprzątania.

Takim wydatkiem może być np. zakup drukarki w biurze księgowym albo zakup opon do samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej, bo akurat jest taka konieczność. Co ważne, przedsiębiorcy występując o umorzenie pożyczki, nie muszą przedstawiać rachunków potwierdzających poniesienie wydatku. Warto jednak zachować takie rachunki na wypadek ewentualnej kontroli. Żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są one związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą.

  1. Jakie warunki trzeba spełnić, aby mikropożyczka została umorzona

Warunkiem umorzenia pożyczki jest, by mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia. Jeżeli warunek ten został spełniony, należy złożyć do urzędu pracy wniosek o umorzenie pożyczki. Wniosek powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. Wzór wniosku o umorzenie jest załącznikiem do wniosku o pożyczkę.

Czytaj więcej w artykule: Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi na pytania Czytelników >>

Przeczytaj także…

Nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy jest rozpatrywany przez Sejm. Ustawa wprowadzi nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania...

czytaj dalej

Status zwrotu – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Nowa usługa umożliwia podatnikom dostęp do informacji o dokonanych zwrotach z podatków PIT i VAT. Użytkownik będzie mógł samodzielnie uzyskać informację o dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe. Usługa jest dostępna wyłącznie w...

czytaj dalej