Pracodawca wyśle pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy

Data publikacji: 18 cze 2020

Pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy bez zgody pracownika. Urlop będzie mógł zostać udzielony w wymiarze do 30 dni i w dowolnym terminie. Taką zmianę przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0.

Uchwalona 4 maja 2020 r. przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 zmienia zasady udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego. Stanowi bowiem, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych. Pracodawca udzieli urlopu w wymiarze do 30 dni w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.

Obecnie urlop wypoczynkowy, który nie został wykorzystany w danym roku kalendarzowym, pracownik powinien wykorzystać do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Należy podkreślić, że tarcza antykryzysowa 4.0 nie zmienia przepisów dotyczących zasad udzielania urlopu wypoczynkowego przysługującego za bieżący rok. Pracownik nadal będzie mógł wykorzystać taki urlop w uzgodnionym z pracodawcą terminie.

Omawiane zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

Art. 75 ustawy z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (www.sejm.gov.pl)

Przeczytaj także…