Przeciwdziałanie lichwie

Data publikacji: 23 sty 2022

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nadzoru nad firmami pożyczkowymi, który ma prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje pożyczkowe będą musiały ponosić opłaty na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez KNF. Projekt przewiduje również obniżkę pozaodsetkowych kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie – druk sejmowy nr 1911 – przekazany pod obrady na 47 posiedzeniu Sejmu

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”

Przeczytaj także…