Rower, hulajnoga, a może ubezpieczenie casco roweru kosztem?

Data publikacji: 17 sierpień 2021

Wakacje, a z nimi dojazdy do pracy czy klientów rowerem lub hulajnogą? Czy wydatki na ich nabycie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu? Czy można zatem rower lub hulajnogę za 8000 zł wrzucić jednorazowo w koszty? Czy polisa ubezpieczeniowa rowerzysty może być kosztem?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wskazuje jednoznacznie, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów które ustawa wyłącza z takiej możliwości.

Uwaga!

Przepisy nie wskazują, iż wydatki na nabycie roweru czy hulajnogi nie mogą być kosztem uzyskania przychodu. Oznacza to zatem, iż jeśli istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zakupem roweru czy hulajnogi a prowadzoną działalnością, to taki wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Hulajnoga

W przypadku hulajnogi, która użytkowana jest przez przedsiębiorców np. na cele dojazdów do biura potwierdzeniem takiej możliwości jest przykładowo interpretacja indywidualna z 12.09.2019 r., 0113-KDIPT2-1.4011.321.2019.2.KU. W interpretacji tej dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem, iż wydatek na hulajnogę kosztem może być, jednakże podkreślił, iż obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona nabycia hulajnogi do wysokości 10.000 zł, wtedy może zaliczyć ten zakup bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów lub zaliczyć do środków trwałych, a następnie jednorazowo go zamortyzować.

Rower

Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do roweru, który podobnie ja hulajnoga rozpatrywać należy z punktu widzenia związku z osiąganymi przychodami lub zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów. Tym samym dojazd do biura lub też do klientów rowerem jest możliwy, jeśli takowy jest realnie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Analogicznie jak w przypadku hulajnogi, w przypadku wydatków do wysokości 10.000 zł, rower może zostać jednorazowo zaliczony w koszty uzyskania przychodu lub jednorazowo zamortyzowany. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja indywidualna z 26.04.2013 r., IBPBI/1/415-95/13/SK, gdzie dyrektor KIS potwierdził możliwość ujęcia roweru jako kosztu w działalności gospodarczej.

A co jeśli w związku z dojazdem na rowerze, rowerzysta postanowi się ubezpieczyć lub też ubezpieczyć rower od kradzieży?

Uznać należy, iż tożsamo podatnik ma możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu składki na ubezpieczenie zarówno OC rowerzysty jak i ubezpieczenie casco roweru, jeśli rower jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

Przeczytaj także…

Nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy jest rozpatrywany przez Sejm. Ustawa wprowadzi nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania...

czytaj dalej

Status zwrotu – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Nowa usługa umożliwia podatnikom dostęp do informacji o dokonanych zwrotach z podatków PIT i VAT. Użytkownik będzie mógł samodzielnie uzyskać informację o dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe. Usługa jest dostępna wyłącznie w...

czytaj dalej