Zaliczki na PIT obliczane dwa razy

Data publikacji: 23 sty 2022

Od 8 stycznia 2022 r. zaliczka na podatek od przychodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także umów zlecenia powinna być obliczana z uwzględnieniem zarówno zasad wynikających z Polskiego Ładu, jak i z przepisów updof obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. Takie reguły wynikają z rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r., które obowiązuje od 8 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  Dz.U. z 2022 r. poz. 28

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”

Przeczytaj także…

Ulga na zabytki – według MF

Ministerstwo Finansów zapewnia, że wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 r. tzw. ulga na zabytki to działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego. Informuje też o zasadach korzystania z tej ulgi, z której skorzystać mogą nie tylko indywidualni właściciele...

czytaj dalej