Zmiana formularzy dotyczących dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

Data publikacji: 10 wrz 2020

Tarcza antykryzysowa zmieniła wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany formularzy INF-D-P i Wn-D.

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 951). Projekt przewiduje zmianę formularzy:

  • INF-D-P (miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych),
  • Wn-D (wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych).

Zmiana jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Ustawa ta zmieniła wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Ponadto projekt zakłada wydłużenie końcowego terminu obowiązywania zmienianego rozporządzenia do 30 czerwca 2024 r. Wynika to z ogłoszenia przez Komisję Europejską zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej oraz wydłużenia czasu ich obowiązywania. Działania te mają na celu dostosowanie regulacji do obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Według projektu nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: rcl.gov.pl

Oprac. Tomasz Kowalski

Przeczytaj także…