Oferta naszego biura

Skutecznie wspieramy przedsiębiorców w realizacji celów biznesowych!

Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne oraz duże spółki z o.o. z mocno rozwiniętą działalnością usługową lub produkcyjną, posiadające spory majątek zakładowy.

Image oferty biura rachunkowego Prestige
Circle Pattern
 • 1

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej:

  • wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody)
  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami
  • wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • 2

  Pełne księgi handlowe

  Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych i spółek z o.o. bez względu na wysokość ich przychodów. W przypadku pozostałych firm obowiązek ten dotyczy podmiotów, których przychody osiągnęły lub przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w skali roku. Regulacje ustawy o PIT oraz Ustawy o Rachunkowości (UoR) określają zasady przeliczenia tego limitu na złote polskie. Kursem przeliczeniowym jest średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

 • 3

  Rozliczenia z ZUS / US

  Rozliczenia z ZUS polega na składaniu miesięcznych deklaracji ZUS DRA, RCA, RSA, ZUS RPA oraz szeregu innych wniosków. Rozliczenie US polega na składaniu miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK –Vat, Vat-UE, Vat-9, Vat-8, OSS , oraz rocznych PIT4R, PIT 11, PIT36L, PIT36, PIT28, PIT16, IFT i innych.

 • 4

  Pełna obsługa kadrowo-płacowa

  Termin „kadry i płace” odnosi się do całokształtu działań dotyczących rozliczania osób, które są zatrudnione w firmie. Wynikają one z szeregu obowiązków, przed którymi staje pracodawca względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego.

 • 5

  Ryczałt ewidencjonowany

  Obowiązkiem prowadzenia ewidencji przychodów objęci są podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 • 6

  Roczne rozliczenia PIT

  Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację roczną, na której rozlicza przychody osiągnięte w danym roku.

 • 7

  Sprawozdania finansowe

  Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym.

 • 8

  Sprawozdania do GUS

  Obowiązek składania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego mają wszystkie podmioty gospodarki narodowej tzn. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 • 9

  Pomoc w założeniu działalności gospodarczej / spółki

  Założenie działalności gospodarczej może być pierwszym krokiem do niezależności finansowej. Osoby zainteresowane założeniem firmy, powinny pamiętać o tym, że mogą skorzystać z pomocy specjalistów, np. biur rachunkowych.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies.